Warning: Creating default object from empty value in /plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 130

Warning: Creating default object from empty value in /plugins/system/sourcerer/helper.php on line 32
Zatablicowy bez wyposażenia

Zatablicowy bez wyposażenia

Drukuj

Zatablicowy bez wyposażenia Rysunek - Zatablicowy bez wyposażenia Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią Zatablicowy z płytką przednią

Rodzaj łączeń Prąd(A) Nr wyrobu
0-1 jednofazowy 16 8360-200
0-1 jednofazowy 25 8460-200
0-1 jednofazowy 40 8660-200
0-1 trójfazowy 16 8310-200
0-1 trójfazowy 25 8410-200
0-1 trójfazowy 40 8610-200
0-1 trójfazowy 63 8810-200
łącznik 1-0-2 16 8330-200
łącznik 1-0-2 25 8430-200
łącznik 1-0-2 40 8630-200
łącznik 1-0-2 63 8830-200
łącznik 0-1-2 16 8320-200
łącznik 0-1-2 25 8420-200
łącznik 0-1-2 40 8620-200
łącznik 0-1-2 63 8820-200
łącznik L-0-P 16 8350-200
łącznik L-0-P 25 8450-200
łącznik L-0-P 40 8650-200
łącznik L-0-P 63 8850-200
łącznik 0-Y-Δ 16 8340-200
łącznik 0-Y-Δ 25 8440-200
łącznik 0-Y-Δ 40 8640-200
łącznik 0-Y-Δ 63 8840-200