Warning: Creating default object from empty value in /plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 130

Warning: Creating default object from empty value in /plugins/system/sourcerer/helper.php on line 32
TZOE TAREL Sp. z o.o. - Aktualności

Aktualności

Drukuj

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, iż przedsiębiorstwo

TARNOWSKIE ZAKŁADY OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO "TAREL" SPÓŁKA

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt w ramach

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa . 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

pt. " Wsparcie TZOE TAREL Spółka z o.o. w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności wynikającej z epidemii COVID-19”

Cel projektu: Utrzymanie  działalności przedsiębiorcy TZOE TAREL Spółka z o.o.

Wartość projektu: 302 487,03 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 302 487,03 PLN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opis Projektu:

wizualizacja produkcja wizualizacja produkcja wizualizacja produkcja

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Gospodarka wiedzy, Działanie Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw realizowany jest przez Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp., z o.o. Projekt pt. Utworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego na potrzebę badań i wdrażania nowych technologii osprzętu elektrotechnicznego”.

Cele projektu: Głównym celem projektu jest wykorzystanie prowadzonych badań w nowo utworzonym laboratorium badawczo – rozwojowym do zwiększenia konkurencyjności na rynku firm produkujących osprzęt elektryczny oraz podniesienie jakości wykonywanych innowacyjnych usług badawczych na zgodność z normami produkowanych wyrobów w zakresie badań wytrzymałościowych i środowiskowych (np. badania zwarciowe, korozyjne i odporności na UV, cykliczne nagrzewanie zacisków itp.). Zgodnie z obowiązującymi Dyrektywami UE (LVD 2014/35/UE, i RoHS) wdrażane produkty muszą być poddane ocenie zgodności, która obejmuje wykonanie projektu konstrukcyjnego, sprawdzeń prototypowych, testów w trakcie produkcji oraz badań końcowych zgodnie z określonymi normami zharmonizowanymi.

Planowane efekty: Dzięki inwestycji w aparaturę badawczą oraz infrastrukturę służącą badaniu jakości wytwarzanych przez TAREL produktów zostaną osiągnięte następujące efekty:

1. wdrażanie i wprowadzanie na rynek nowych innowacyjnych wyrobów
2. podniesienie jakości produkowanych wyrobów dzięki wykonywanym badaniom oraz testom
3. wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w technologii produkcji
4. spełnienie wymagań dyrektyw LVD 2014/35/UE, RoHS
5. wprowadzenie na rynek badań osprzętu elektrycznego konkurencyjnych usług badań środowiskowych
(np. odporność materiałów na UV, badania korozyjne).

 

Wartość projektu: 6 686 851,40 PLN kosztów kwalifikowalnych

Wkład Funduszy Europejskich: 3 009 083,13 PLN.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wizualizacja produkcja wizualizacja produkcja wizualizacja produkcja

30.10.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018/RPMP.01.02.02 – Wyposażenie

Zapytanie ofertowe na dostawę maszyny wieloosiowej: FREZARKI STEROWANEJ NUMERYCZNIE - Urządzenia wieloosiowego, które za pomocą narzędzi skrawających z różnego rodzaju bloków tworzyw sztucznych lub bloków aluminiowych , zgodnie z programem wykonuje detale będące integralną częścią procesu tworzenia oraz badania nowo powstałych prototypów wyrobów elektroinstalacyjnych w ramach projektu pt. „Utworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego na potrzebę badań i wdrażania nowych technologii osprzętu elektrotechnicznego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw.


Szczegółowe informacje w Bazie konkurencyjności Funduszy Europejskich. Link:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

TERMIN składania ofert - 30.11.2018 - godz. 10.00

TERMIN wykonania zamówienia - 20.06.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE -Wyposażenie z 30.10.2018.pdf

Rozstrzygnięcie Przetargu

Informacja o wybranym wykonawcy:
Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:
Nazwa i adres: DMG MORI Polska Sp. z o.o., ul. Fabryczna 7, 63-300 Pleszew
Data wpłynięcia oferty 29.11.2018
Cena: 1 546 110,00 PLN br.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.06.2018

Zaproszenie na Międzynarodowe Energetyczne Targi.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoiska firmy Tarel na XXXI Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich.

logo_energetab

Targi Energetab odbędą się w dniach od 11 do 13 września 2018 roku w Bielsku-Biała.

Nasza firma będzie się prezentować w pawilonie N (stoisko nr 17).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wizualizacja produkcja wizualizacja produkcja wizualizacja produkcja

Wola Rzędzińska, 21.09.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 - Roboty budowlane.

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane pod nazwą „ Nadbudowa trzeciej kondygnacji, podniesienie konstrukcji dachu z przeznaczeniem na cele socjalne w istniejącym budynku socjalnym (działka nr 4848/5 Wola Rzędzińska).”

w ramach Projektu „Utworzenie Laboratorium badawczo-rozwojowego na potrzebę badań i wdrażenia nowych technologi osprzętu elektrotechnicznego.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

TERMIN składania ofert - 05.10.2016 - godz. 10.00

TERMIN wykonania robót budowlanych - 31.05.2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wizualizacja produkcja wizualizacja produkcja wizualizacja produkcja

24.10.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 - Wyposażenie.

Zapytanie ofertowe na dostawę wtryskarki hydraulicznej o sile zwarcia 4500-5500 kN w ramach projektu pt. „Utworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego na potrzebę badań i wdrażania nowych technologii osprzętu elektrotechnicznego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw.

TERMIN składania ofert - 06.12.2017 - godz. 10.00

TERMIN wykonania zamówienia - 30.06.2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wizualizacja produkcja wizualizacja produkcja wizualizacja produkcja

14.11.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 - Wyposażenie.

Zapytanie ofertowe na dostawę wtryskarki hydraulicznej o sile zwarcia 450-600 kN w ramach projektu pt. „Utworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego na potrzebę badań i wdrażania nowych technologii osprzętu elektrotechnicznego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw.

TERMIN składania ofert - 06.12.2017 - godz. 10.00

TERMIN wykonania zamówienia - 30.06.2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wizualizacja produkcja wizualizacja produkcja wizualizacja produkcja

07.03.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1  - Roboty budowlane

wizualizacja produkcja

 

dotyczy zaproszenia do złożenia oferty na roboty budowlane pod nazwą:

Nadbudowa trzeciej kondygnacji istniejącego Budynku Produkcyjno – Magazynowego z przeznaczeniem na montaż osprzętu elektroinstalacyjnego”

w ramach planowanej realizacji projektu

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wyrobów elektrotechnicznych, szansą na wzrost konkurencyjności firmy Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego "TAREL" Sp. z o.o.”

w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” w ramach III Osi Priorytetowej: Wsparcie Innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

z wydzieleniem laboratorium

w ramach Projektu "Utworzenie laboratorium badawczego - rozwojowego na potrzebę badań i wdrażania nowych technologii osprzętu elektrotechnicznego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

TERMIN składania ofert - 21.03.2017 - godz. 10.00

TERMIN wykonania robót budowlanych - 30.11.2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

16.03.2015

 

Impreza Integracyjna 21 Marca 2015r.

.

Wywiad dla Tarnowska.tv

 

 


 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.11.2014

POMPA CIEPŁA

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

. . .

W listopadzie 2014 Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp. z o.o. dokonały zakupu i montażu 2 pomp ciepła powietrznych z zasobnikami 300 litr. PCWU – o mocy grzewczej 2,3 kW , które służyć będą do produkcji ciepłej wody użytkowej do celów sanitarnych.

Pompa ciepła wykorzystuje w głównej mierze odnawialne źródła energii, które utrzymują się w naturalnych pokładach i nie powoduje żadnej emisji substancji szkodliwych z budynku. Konstrukcja pompy ciepła umożliwia pozyskanie energii cieplnej np. powietrze, ziemia, woda. O zastosowaniu tej technologii decyduje więc zarówno ekonomia jak i ekologia.

Operacja mająca na celu poprawienie warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zainstalowanie POMPY CIEPŁA w budynku produkcyjnym

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Galeria:

Pompa Pompa Pompa Informacja

Strona Partnera. Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowe "PIAST" im. Wincentego Witosa.

Strona Partnera. Elektrotechnika TAR Spółka z o.o.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.10.2014

KOLEKTORY SŁONECZNE

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

. . .

 

W październiku 2014 Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp. z o.o. dokonały zakupu i montażu 8 sztuk kolektorów słonecznych VFK 145, z 2 zasobnikami i 2 zestawami pompowymi umożliwiających - poprzez urządzenia do konwersji promieniowania słonecznego na ciepło - podgrzewanie wody użytkowej, co przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej z jednoczesnym ograniczeniem ilości niekorzystnych substancji wydzielanych do środowiska naturalnego.

Operacja mająca na cele poprawienie warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zainstalowanie ww. KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH na budynku produkcyjnym

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Galeria:

Kolektory Kolektory Kolektory Kolektory Kolektory Informacja

 

Strona Partnera. Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowe "PIAST" im. Wincentego Witosa.

Strona Partnera. Elektrotechnika TAR Spółka z o.o.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.09.2014

PANELE FOTOWOLTAICZNE

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

. . .

 

We wrześniu 2014 r. Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp. z o.o. dokonały zakupu i montażu 40 sztuk paneli fotowoltaicznych HYMON 250-60P wraz z inwerterem Q3 umożliwiających, poprzez wytwarzanie energii elektrycznej ze źródła odnawialnego, na choć częściowe uniezależnienie się od przerw w dostawach energii elektrycznej co przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej z jednoczesnym ograniczeniem ilości niekorzystnych substancji wydzielanych do środowiska naturalnego.

Operacja mająca na celu poprawienie warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zainstalowanie PANELI FOTOWOLTAICZNYCH na budynku produkcyjnym

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Galeria:

Panele Panele Panele Panele Informacja

Strona Partnera. Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowe "PIAST" im. Wincentego Witosa.

Strona Partnera. Elektrotechnika TAR Spółka z o.o.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.01.2014

UMOWA PARTNERSKA

PANELE FOTOWOLTAICZNE

W dniu 12.04.2013 ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym „PIAST” im. W. Witosa oraz w dniu 07.01.2014 z firmą „ELEKTROTECHNIKA-TAR” Sp. z o.o. zawarte została UMOWY PARTNERSKIE O WSPÓŁPRACY w realizacji projektu „Zakup wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w firmie Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp. z o.o.”

Celem zawartej umowy jest współpraca i promocja dotycząca planowanego projektu polegająca w szczególności na zamieszczeniu na stronach internetowych ww. partnerów niniejszej umowy informacji o zakupie i montażu na budynkach produkcyjnych Tarnowskich Zakładów Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp. z o.o. paneli fotowoltaicznych umożliwiających, poprzez wytwarzanie energii elektrycznej ze źródła odnawialnego, na choć częściowe uniezależnienie się od przerw w dostawach energii elektrycznej co przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej z jednoczesnym ograniczeniem ilości niekorzystnych substancji wydzielanych do środowiska naturalnego.

Strona Partnera. Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowe "PIAST" im. Wincentego Witosa.

Strona Partnera. Elektrotechnika TAR Spółka z o.o.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.01.2014

UMOWA PARTNERSKA

KOLEKTORY SŁONECZNE

W dniu 12.04.2013 ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym „PIAST” im. W. Witosa oraz w dniu 07.01.2014 z firmą „ELEKTROTECHNIKA-TAR” Sp. z o.o. zawarte została UMOWY PARTNERSKIE O WSPÓŁPRACY zawarta została UMOWA PARTNERSKA O WSPÓŁPRACY w realizacji projektu „Zakup wraz z montażem kolektorów słonecznych w firmie Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp. z o.o.”

Celem zawartej umowy jest współpraca i promocja dotycząca planowanego projektu polegająca w szczególności na zamieszczeniu na stronach internetowych ww. partnerów niniejszej umowy informacji o zakupie i montażu na budynkach produkcyjnych Tarnowskich Zakładów Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp. z o.o. kolektorów słonecznych umożliwiających - poprzez urządzenia do konwersji promieniowania słonecznego na ciepło - podgrzewanie wody użytkowej, co przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej z jednoczesnym ograniczeniem ilości niekorzystnych substancji wydzielanych do środowiska naturalnego.

 

Strona Partnera. Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowe "PIAST" im. Wincentego Witosa.

Strona Partnera. Elektrotechnika TAR Spółka z o.o.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.01.2014

UMOWA PARTNERSKA

POMPA CIEPŁA

W dniu 07.01.2014 ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym „PIAST” im. W. Witosa oraz z firmą „ELEKTROTECHNIKA-TAR” Sp. z o.o. zawarte została UMOWY PARTNERSKIE O WSPÓŁPRACY zawarta została UMOWY PARTNERSKIE O WSPÓŁPRACY w realizacji projektu „Zakup wraz z montażem pompy ciepła w firmie Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp. z o.o.”

Celem zawartej umowy jest współpraca i promocja dotycząca planowanego projektu polegająca w szczególności na zamieszczeniu na stronach internetowych ww. partnerów niniejszej umowy informacji o zakupie i montażu w budynkach produkcyjnych Tarnowskich Zakładów Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp. z o.o. pompy ciepła, co przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej z jednoczesnym ograniczeniem ilości niekorzystnych substancji wydzielanych do środowiska naturalnego.

 

Strona Partnera. Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowe "PIAST" im. Wincentego Witosa.

Strona Partnera. Elektrotechnika TAR Spółka z o.o.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Adres

TARNOWSKIE ZAKŁADY
OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

TAREL Sp. z o.o.

33-150 Wola Rzędzińska 297a

tel. +48 /14/ 679-33-50

tarel@tarel.pl

Programy

Zmień wygląd

Statystyka


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_stats/helper.php on line 106
Odsłon : 1395475

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 
(c) TAREL 2010
Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.